sobota 8:00 -16:00
niedziela nieczynne
 +48 504 091 797  

Wycinka formalności

Decydując się na wycinkę drzew lub krzewów musimy zdawać sobie sprawę, że proces ten jest dosyć restrykcyjnie regulowany prawnie. Nie możemy ot tak wyciąć zagrożonego gatunku, czy zbyt starej rośliny.
Załatwienie formalności związane z wycinką drzew i krzewów nie należą do najbardziej zawiłych, jednak warto wiedzieć, jak wygląda proces składania wniosku oraz otrzymywania decyzji w sprawie usunięcia roślin.

Załatwienie formalności - wycinka i początkowe działania

Jak zatem przebiega wycinka? Załatwienie formalności rozpoczynamy od określenia, z jakim drzewem lub krzewem mamy do czynienia. Jeżeli drzewo posiada obwód pnia na wysokości 5 cm od ziemi większy lub równy 35 cm w przypadku topoli, wierzby, kasztanowca, klonu jesionolistnego lub srebrzystego, platanu klonolistnego, czy robinii akacjowatej, wymagane jest pozwolenie.
W przypadku innych gatunków graniczną wielkością obwodu jest 25 cm. Poza tym zezwolenie jest wymagane na wycinkę drzew i krzewów, gdy rośliny mają więcej niż 10 lat, a także, gdy rosną na terenach chronionych.

Jak przebiegają towarzyszące wycince formalności?

Jeżeli wycinka naszych drzew lub krzewów jest regulowana prawnie, musimy napisać odpowiedni wniosek i zanieść go do odpowiedniej placówki. Po uzyskaniu decyzji, a wraz z nią zezwolenia, możemy wynająć ekipę, która wytnie daną roślinę, lub samodzielnie wykonać wycinkę. Często wraz z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku, organ wydający pozwolenie wymaga od nas rekompensaty w postaci nasadzenia lub przesadzenia drzewa, lub krzewu. W przypadku decyzji odmownej możemy się odwołać.

Miejsce składanie wniosku - załatwnienie formalności wycinki

Prawidłowo złożony wniosek to niemal połowa sukcesu. Wniosek w zależności od miejsca lokalizacji terenu, na którym znajduje się drzewo lub krzak, składamy do: urzędu gminy, urzędu miasta, urzędu powiatowego, marszałka województwa lub wojewódzkiego konserwatora zabytków. Najczęściej jednak w przypadku działek prywatnych wniosek złożymy w urzędzie gminy lub urzędzie miasta.

Wycinka formalności - odwołanie się od decyzji urzędu

Jeżeli decyzja urzędu, w którym składaliśmy wniosek, okazała się według naszej opinii nietrafna, mamy 14 dni na odwołanie się od niej do Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Wniosek o odwołanie należy złożyć w tym samym urzędzie, w którym składaliśmy wniosek o wycinkę. Formalności powinny zająć nie dłużej niż 2 miesiące. Najczęściej podawanym terminem wydawania zezwolenia lub odmowy przez upoważniony organ jest jeden miesiąc.

Kontakt telefonicznyKONTAKT TELEFONICZNY
504 091 797

ADRESADRES
Gajowa 2, 05-506 Wilcza Góra

AdresADRES SKŁADU DREWNA
ul. Wspólna 13, 05-503 Głosków

Szanowni Państwo, dbając o Państwa wygodę udostępniamy formularz kontaktowy umożliwiający szybki kontakt z naszą firmą.  FORMULARZ KONTAKTOWY