sobota 8:00 -16:00
niedziela nieczynne
 +48 504 091 797  
Baner ogrody z Warszawy

Wycinka drzew (Warszawa) - o co tu chodzi

Wycinka drzew jest od lat gorącym tematem w mediach. Niekiedy usuwanie okazów z własnego terenu również bywa problematyczne. Niezrobienie tego może jednak grozić poważną katastrofą budowlaną lub wprost uniemożliwiać realizację budowy nowego domu.

Największych trudności nastręcza zazwyczaj wycinka drzew w trudnodostępnych miejscach i okazów bardzo wysokich. Co zatem robi się w szczególnie problematycznej sytuacji i jak to widzą organy prawa w Polsce?

Aby usunąć drzewa z prywatnych gruntów czy posesji należy (według świeżo znowelizowanej Ustawy o Ochronie Przyrody) od niedawna posiadać pozwolenie z gminy. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy obwód pnia na wysokości 5 centymetrów nie przekracza:

•    65 cm u kasztanowca, robinii akacjowej, platanu klonolistnego.
•    80 cm u wierzby, topoli, klonu srebrzystego.
•    50 cm u przedstawicieli pozostałych gatunków drzew.


Wycinka drzew (Warszawa) - czym jest wycinka drzew

Określenie wycinka drzew obejmuje usunięcie jedynie naziemniej części drzew bądź krzewów bez pieńka czy układu korzeniowego. Wymaga nie tylko specjalistycznego sprzętu, ale również profesjonalistów z odpowiednimi kwalifikacjami do przeprowadzania wycinki. Wycinkę drzew trzeba planować z uwzględnieniem podstawowych zasad bezpieczeństwa, zarówno dla jej wykonawców, jak i osób postronnych, przechodniów, a także znajdujących się w pobliżu zwierząt.

Najbardziej skomplikowane prace obejmują wycinkę drzew liściastych, z zazwyczaj dość rozłożystymi koronami.

Od karczowania drzew wycinka różni się tym, że części podziemne roślin także zostają skutecznie usunięte, co umożliwia niemal natychmiastowe ponowne zagospodarowanie wykarczowanego terenu. Usuwanie pozostałości po wycince drzew (pni oraz całych układów korzeniowych) to także karczowanie.


Wycinka za drewno, wycinka za drzewo

Często spotykaną formą rozliczenia jest wycinka za drewno. Dzięki temu nie trzeba ponosić dodatkowych kosztów wycinki drzew, ponieważ płatność w formie wycinka za drzewo jest dla zleceniobiorcy najdogodniejszą postacią wynagrodzenia.

Podstawowym warunkiem jest najczęściej usunięcie którąś z metod na mniej lub bardziej niedostępnym terenie jednego bądź więcej okazów z rosnących tam drzew. Drewno nadaje się zazwyczaj do dalszego przetwórstwa albo na opał.


Wycinka drzew: cennik

Od czego zależy cena wycinki drzew? Od stosowanej metody wycinki. Oto podstawowe rodzaje wycinki i najpopularniejsze metody:

1.    Z podnośnika, umieszczonego najczęściej na zwyżce. To najbardziej komfortowy sposób usuwania zbędnych gałęzi lub całych drzew w terenach zabudowanych, lecz łatwodostępnych dla samochodów i innych pojazdów. Prace wykonuje się najczęściej za pomocą piły.

2.    Z wysięgnika. Metodę tą stosuje się zazwyczaj, gdy w miejscu planowanej wycinki jest zbyt mało wolnej przestrzeni i teren jest naprawdę niedostępny. Może też istnieć realne niebezpieczeństwo, że drzewa, znajdujące się w pobliżu zabudowań, zagrażają ich konstrukcji lub ze względu na ich zaawansowany wiek zachowają się prawdopodobnie nieprzewidywalnie, upadając.

3.    Alpinistyczna. Zajmują się tym nowocześni drwale, którzy wycinającą każde z drzew stopniowo od góry, w sposób sekcyjny - po niewielkim kawałku. Przeszkolenie alpinistyczne i specjalistyczny sprzęt są niezbędne do wykonywania prac na wysokościach w systemach linowych. Umożliwia to całkowite wycięcie drzewa bądź jego częściową redukcję w sposób bezpieczny dla środowiska naturalnego, bez ingerencji w nie. Prace prowadzone są w niedostępnych miejscach, gdzie nie wjedzie ciężki sprzęt, przykładowo w pobliżu linii energetycznych, na cmentarzach czy na dość dużych wysokościach. Wycinka metoda alpinistyczną Warszawa - czytaj więcej

Kontakt telefonicznyKONTAKT TELEFONICZNY
504 091 797

ADRESADRES
Gajowa 2, 05-506 Wilcza Góra

AdresADRES SKŁADU DREWNA
ul. Wspólna 13, 05-503 Głosków

Szanowni Państwo, dbając o Państwa wygodę udostępniamy formularz kontaktowy umożliwiający szybki kontakt z naszą firmą.  FORMULARZ KONTAKTOWY