sobota 8:00 -16:00
niedziela nieczynne
 +48 504 091 797  

Wycinka decyzja, decyzja na wycinkę

Wydanie decyzji w sprawie dokonania wycinki drzew lub krzewów posiada długi proces urzędowy i decyzyjny, w związku z tym po dostarczeniu wniosku do urzędu, na decyzję możemy czekać nawet do 60 dni.
Decyzja w sprawie wycinki jest darmowym dokumentem, jednak za pozwolenie na wycinkę w przypadku drzew i krzewów, których usunięcie jest kluczowe dla prowadzonej działalności gospodarczej i ma z nią związek, musimy zapłacić. Kwota wydania pozwolenia uzależniona jest od dokonanej analizy przez urzędnika, który przy obecności właściciela sprawdza rośliny do usunięcia.


Wycinka decyzja - jak długo trwa proces?

Większość decyzji urzędów w sprawie wydania zezwolenia lub odmowy wydawane jest do 30 dni kalendarzowych. Termin 60 dni jest górną granicą w przypadku najbardziej skomplikowanych spraw. Jeżeli zależy Ci na czasie i pragniesz jak najszybciej usunąć drzewo lub krzew, wystosuj wniosek odpowiednio wcześnie.


Wycinka decyzja odmowna - co robić?

W sytuacji, gdy dostaniemy decyzję odmowną, nie należy załamywać rąk. Po nieprzychylnym rozpatrzeniu wniosku możemy udać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego i złożyć wniosek odwołujący. Odwołanie składa się w tym samym urzędzie, w którym uzyskaliśmy decyzję odmowną. Na złożenie wniosku odwołującego na decyzję urzędu w sprawie wycinki mamy 14 dni.


Wycinka – decyzja pozytywna z rekompensatą

Często zdarza się, że mimo uzyskania pozytywnej decyzji o możliwości wycinki drzewa lub krzewu, urząd wydający pozwolenie wymaga od nas dokonania przesadzenia drzewa lub krzewów w inne miejsce, lub rekompensaty w postaci wykonania posadzenia drzew, lub krzewów w liczbie równej, lub większej ilości usuniętych roślin. Organ wydający pozwolenie może zechcieć wykonania zasadzenia tych samych gatunków, które wycinamy, podać konkretny gatunek drzewa lub krzewu, albo dać nam wolną rękę w sprawie doboru gatunku do posadzenia.


Wycinka decyzja - kto wystawia dokument?

Przed złożeniem wniosku warto wiedzieć, jaki organ odpowiedzialny jest za wydanie decyzji w sprawie wycinki drzew lub krzewów. Kierowanie wniosku uzależnione jest od terenu, na którym znajduje się roślina.
Za wydanie decyzji w sprawie wycinki drzew lub krzewów odpowiada urząd miasta, lub urząd gminy. W przypadku, gdy działka, na której znajduje się drzewo lub krzew jest własnością gminy, a także nie została udostępniona do użytkowania wieczystego, wtedy za wydanie pozwolenia na wycinkę odpowiedzialny jest urząd powiatowy.

Jeżeli działka, na której znajduje się drzewo lub krzew kwalifikujące się do wycinki, jest własnością miasta na prawie powiatu, a także nie udostępniono jej do użytkowania wieczystego, wtedy za wydanie decyzji odpowiedzialny jest marszałek województwa.
W przypadku, gdy drzewo lub krzew znajduje się na terenie, lub graniczy z terenami wpisanymi do rejestru zabytków, wtedy decyzję o wycinkę roślin wydaje wojewódzki konserwator zabytków. Jeśli drzewa lub krzewy leżą na terenie parku narodowego, lub na terenach chronionych, wtedy za wydanie decyzji odpowiedzialny jest dyrektor parku narodowego lub regionalny dyrektor ochrony środowiska.

Kontakt telefonicznyKONTAKT TELEFONICZNY
504 091 797

ADRESADRES
Gajowa 2, 05-506 Wilcza Góra

AdresADRES SKŁADU DREWNA
ul. Wspólna 13, 05-503 Głosków

Szanowni Państwo, dbając o Państwa wygodę udostępniamy formularz kontaktowy umożliwiający szybki kontakt z naszą firmą.  FORMULARZ KONTAKTOWY